Gitar Öğrenme Süresi

Türk Eğitim Sisteminde, Devletçe onaylanmış bir müfredatı bulunmayan Elektro gitar’ ın öğrenim sürecine kesin bir süre vermek oldukça zordur. Ancak uyguladığımız metodların öngördüğü eğitim süresi toplam 4 yıla yayılmış 258 saatlik eğitim programını kapsamaktadır. Elbette haftalık ders saatini artırarak programı daha kısa sürede tamamlamak mümkündür. Ancak metodlarını baz aldığımız eğitim kurumları bu gibi bir uygulama yoluna gitmedikleri ve programı 4 yıllık süreçte uygulamayı uygun buldukları için, biz de herhangi bir değişiklik yapmayı çok faydalı bulmamakla berber, öğrenci tarafından talep edilmesi halinde yoğunlaştırmaktayız.
Bu süre sonunda yeterli çabayı gösteren ve derslere düzenli devam eden öğrenciler Duydukları herhangi bir eseri nota veya tab a ihtiyaç duymaksızın (çıkarabilecek) çalabilecek ciddi anlamda profesyonel bir düzeye gelmiş olacaklardır. Elbette gitar çalıyor olmak programın tamamlanmasıyla olmayacak programın 6 – 9 ayları arasında eserler çalınmaya başlanacak hatta gruplarda dahi çalınabilecektir.
Programın ilk 24 ayı normal müfredat sonnraki 24 ayı “Master Class” yani uzmanlık sınıfı tabir edilmektedir.
Elbette programı kesmek ve kendilerine yeterli olan noktayı tespit edip dersleri bırakmak kişilerin kendi tercihidir. ve istendiği taktirde dersler bırakılabilir. Ancak önerimiz en az 12 ayı göze almaktır.
Derslerimiz SİHİRLİ DEĞİLDİR . Yani derslerimize katılmaya başladığınız gün gitar çalmaya başlamayacaksınız. Gitarın idrak edilme süresi dahi ortalama 3 ay civarındadır ve en temel eserler ortalama bu süre dahilinde çalınabilir. Bu nedenle lütfen derslere katılmadan evvel bunu göz önünde bulundurunuz ve boşa zaman harcamayınız.

LÜTFEN DİKKAT!

3 Ayda gitar öğretmek kavramı tamamiyle aldatmacadır. Zira biyolojik olarak 3 ayda gitarın mekanik özelliklerine hakim olmak dahi mümkün değildir.
Bu konuda Nörolog, Ortopedist ve/veya Fizyoterapistlerden tıbbi bilgi alınız. Haklılığımızın bilimsel temellere dayandığını göreceksiniz.

Kimi kişi yada kurumlar ders sayısını artırarak eğitim sürecini kısaltmayı amaçlar. Elbette bu tutum nisbeten süreyi kısaltacaktır. Ancak gitara hakmiyet, yapacağınız egzersizle doğru orantılıdır. Eğer siz günde 20 dakika gitar çalışabiliyorsanız gün aşırı ders almanızın hiçbri faydası yoktur. Zira 1 saatlik ders içerisinde verilen bilgi sizin ortalama 6 – 8 saatlik egzersiz etmeniz gereken içerikten oluşacaktır. Ki bu çoğu zaman müfredatla ilgili değil tamamen doğal bir süreç olarak çıkagelir. Yani bu süre boyunca egzersiz edilmeden yapılacak bir başka dersin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bir sonrai konuya geçilmesi mümkün olmadığından aynı konu tekrar edilecektir.

Eğitim Bilimi de öğrenme sürelerini belirlerken, benzeri süreçleri dikkate alır ve örneğin 1 haftada bitebilecek bir ders kitabını gerek konunun özümsenmesi gerektiği gerekse hayatın tamamının tek bir hususa endekslenemeyeceği düşüncesiyle ortalama 3.5 ayda bitirmeyi öngörür. Konu yavaş yavaş irdelenir, tekrara zaman bırakılır ve diğer yaşamsal ve sosyal faaliyetler etkilenmeden yürütülür.

Bir Tıp doktorunun günde 4 saat gitar çalışabileceğini düşünmek tek kelimeyle “Aymazlıktır”. Benseri şekilde üniversite sınavına hazırlanmakta olan bir Lise öğrencisinin de bu kadar gitarla haşır neşir olabilmesinin tek yolu, derslerine ayıracağı süreyi sınırlamak veya diğer sosyal ve yaşamsal faaliyetlerini azaltmak olacaktır. Her iki durumda da, kişilerin günde ortalama 1 saat enstrümanla haşır neşir olmaları teknik olarak mümkündür. Ve bu süre hiçkimsenin hayat standartlarına etki etmez, aksine olumlu tesirleri olacaktır. Ve günde 1 saat bizim öngördüğümüz süreler içinde, öngördüğümüz seviyeye gelmek için yeterlidir.

NOT: Profesyonel Müzisyen olmak maksadıyla ders alanlar ve Müzik okullarına hazırlık derslerine katılanlar kendilerini yukarıda behsettiğimiz konunun dışında görmelidir. Zira her iki alanda da günlük 5 saat çalışma kaçınılmazdır.

Size gitar öğretmiş gibi yapmak; ne kurumsal prensiplerimiz ne de kişisel terbiyemizle uyuşmamaktadır. Bu nedenle sizlere bu sürecin çok kolay ve çabuk olacağını değil vaad veya iddia etmek, öngörmemiz veya olasılıklara bağlamamız dahi mümkün değildir.
Zira 2001 yılından bu yana yüzlerce öğrencimizde gördüğümüz süreç, başlangıç düzeyinin en erken 9 ayda tamamlandığıdır ki bu sonuç birebir ders alan ve günde ortalama 2 saat gitar çalıştığı bilinen bir kişide ortaya çıkmıştır. Burada Araştırmayı hangi kişi ya da kurumların yaptığının önemi yoktur. Zira yine “ERS” Educational Research Services’ in yaptığı araştırmalarda da firmamızın 8 senedir sürdürdüğü doğal takip süreci içerisinde ulaştığı neticelere ulaşılmıştır.
Elbette ulaşılan sonuç istatistik veri olarak bilimseldir. bu nedenle herkes için durum aynıdır demek elbette doğru olmaz; ancak istatistik veriler bilimsel olarak hazırlanmış ve sapma oranları en aza indirilmiştir.
Buradan haraketle bu bilimsel veriyi çoğullaştırmak ve genele vurmak yanlış olmaz; öyle ki hiçbir müzik okulunda 3, 6, 9 aylık eğitim programları yoktur, sadece kimi okulların açmış oldukları kurslar vardır ki bu kurslar, örneğin; 6 aylık 3 kur şeklinde düzenlenir veya sadece belli bir alanda belli bir konunun işlenmesi için kısa zamanları kapsar. Spesifik olarak bu kısa sürelerde özel hususlar üzerinde çalışmak, Örneğin; Bir gitaristin jazz Armoni öğrenmek için Berklee de 4 aylık bir kurs alması yadırganacak bir durum değilken. Berklee Hiçbir zaman Tek parça halinde 6 aylık bir program yayınlamamıştır. (Konuyla İlgili Bilgiye Berklee School of Music İnternet sitesinden ulşınız)

Yukarıda elde edilen istatistiki veriler, Anket yahut inceleme yapan kurumların kaynakçalarına göre; University of Kentucky School of Music (Kentucky Usa), Page Music Lesson Center, The Music Class Inc.(Alabama, Usa), Kaos Music Centre (Toronto CA.), Oranta Music And Art School (Ontario CA.), The Royal Conservatory School (Ontario CA.), A Sharp School Of Music (Ontario CA.), Goethe-Institute Boston (Boston Usa), Manattan Scholl Of Music (NewYork Usa), Guitar Chicago (Chicago Usa.) Okullarından direkt bilgi almak yoluyla ve/veya öğrenciler üzerinde yürütülen anket ve/veya direkt gözlem yoluyla izlenmesi çalışmaları şeklinde yürütülmüş, yukarıda bahsettiğimiz veri, geçerliliğini korumuş, hatta güçlenmiştir.
Çalışma yukarıda behsedilen kurumların tamamıyla ortak yürütülmemiş, bahsi geçen kurumların bir kısmının arşivlerinden ve idari bilgilerinden faydalanılmış, kimlerinin sadece öğrencileri ile direkt temas kurulup gerekli veri edinilmiş, kimileriyle ise ortak çalışma yürütülmüştür. Her hangi şekilde olursa olsun araştırma öğrenim süresi ile direkt ilgili olmadığından %100 objektif olunabilmiştir.
Yaptığımız araştırmaların asıl sebebi Müzik Öğretme ve öğrenme işinin Dünyada nasıl yapıldığını anlamak ve metodları en uygun şekilde Ülkemize uyarlayabilmek, beraberinde kendi kurumsal kişiliğimizi de bu sürece dahil ederek, bu etkileşim sürecini mükemmelleştirmekti. Elbette bu çalışmayı yaparken öğrenim süresi ve uygulama biçimi ile iligli de oldukça fazla veriye ulaşmış olduk. İşte yukarıda belirttiğimiz Global veriler bu gibi araştırmalarda kaçınılmaz olarak elde edilen verilerdir. Benzeri bir araştırmayı dilerseniz Ülkemizdeki müzik okullarından telefonla bilgi alarak veya Dünya’ nın çeşitli Ülkelerindeki Üniversiteler veya Özel Öğretim Kurumlarının web sitelerini gezerek ve/veya direkt bilgi alarak (telefon/posta/e-mail) siz de kolayca yapabilirsiniz. Zira kurumumuz elde ettiği verilerin çoğunu müşteri gibi girdiği kurumlardan, müşteri gibi sorduğu sorularla elde etmiştir.
Konu hakkında bilimsel Çalışmalara ve akademik verilere Aşağıdaki müzik okullarından ulaşılabilmektedir. Firmamız araştırmalarını Yaparken Aşağıdaki kurumlardan da bilgi almaktadır. Enstrüman öğrenme süreci ile ilgili net bilgiler almak için bu kurumlara online (e-posta) olarak soru sorabilirsiniz. Kurumlar genellikle hassasiyetle sorularınızı cevaplamaktadır.

 • Columbia University
 • Berklee School Of Music
 • Royal Academy of Music
 • The Faculty of Music at the University of Toronto
 • School of Music, University of Leeds
 • Stanford University Department of Music
 • The University of Melbourne
 • City University London
 • Yale university
 • University of Miami
 • Hochschule für Musik und Theater München
 • Durham University
 • Oxford University
 • Princeton University
 • University of Music and Performing Arts Wien
 • Royal College of Music
 • University of Glasgow
 • The University of Chicago
 • University of Oregon
 • University of Georgia Hugh Hodgson School of Music
 • The University of Manchester
 • University of Ottawa
 • Austin School of Music
 • University of Detroit
 • Wayne State University
 • Konservatorium Wien Privatuniversität Wien

Bahsettiğimiz süreçle iligli dünyanın her yerinde aynı sonucun ortaya çıktığını yapacağınız küçük bir araştırmayla teyid edebilirsiniz. Firmamız iligli çalışmaları halen yürütmektedir ve yürütmeye devam edecek, elde edilen veriler devamlı paylaşılacaktır.

NOT: Yaptığımız araştırmalar direkt olarak gitarın ne kadar sürede öğrenileceğine yönelik değildir. Zaten böyle bir araştırma yapmak son derece anlamsızdır. Zira araştırmalar pek çok detay üzerinde yapılmakta, eğitim süresinin bahsettiğimiz gibi aylarla ifade edilemeyeceği ise bu detayların en basiti ve herkesin üzerinde tartışmasız uzlaştığı alelade hususlardan olagelmektedir.

NOT 2: Araştırma faaliyetlerimiz 2001 yılından beri çok küçük bir bütçeyle yapılmaktadır. Bu nedenle profesyonel şirketlere aktarılacak çok fazla kaynağımız bulunmamaktadır. Çoğunlukla personelimizin kişisel çabaları ve kurum ve kişilerle yapılan yazışmalar son 3 yıldır araştırmalarımıza kaynak olurşturmaktadır. Ancak elbette kendi öğrencilerimizden edindiğimiz sonuç en önemli veriyi bize sağlıyor ki, Özdem Müzik tüm bu koşullar altında en hızlı eğitim veren kurumlar arsındadır. Bu sonuca kurum olarak yaptığımız gayrıresmi mukayeseler sayesinde ulaşmaktayız.

Bir başka deyişle denilebilir ki; Eğitmenleriniz nasıl ki bu işe yıllarını vermiş ise sizler de onların bulunduğu noktaya gelebilmek için, bir o kadar çaba göstermek ve zaman harcamak durumundasınız. Bu doğal süreci hızlandıracağını iddia eden kişi ve kurumlara lütfen itibar etmeyiniz.

Bu açıklamalardan haraketle sonuç olarak diyebiliriz ki, gitar çalmak belli bir emek ve zaman sürecinin sonucudur. Profesyonel destek ile mükemmelleştirilecek bu süreç sonunda ömrünüz boyunca sizinle olacak bir artı değer sahibi olacağnızı unutmayınız

Uğur Karal

Son Yazılar
Bir cevap bırakın